language Polski | Polish

Firma NTRFB szanuje Twoją prywatność i wychodząc przeciw, chcąc być transparentnym w zakresie danych, które gromadzimy przez różne technologie (opisane w polityce prywatności) jak i narzędzia komunikacji, przygotowaliśmy informację dotyczącą przetwarzania przez nas danych.

Jakie dane możemy gromadzić

Dane osobowe, różnego rodzaju:

 • Dane osobowe i kontaktowe - takie jak imię, nazwisko, nazwa firmy, e-mail, telefon, identyfikatory kont społecznościowych i komunikatorów, dane teleadresowe firmy i wysyłkowe.
 • Identyfikator kont usług firmy NTRFB
 • Zdjęcia profilowe,
 • Posty i informacje umieszczane w mediach społecznościowych,
 • Lokalizację,
 • Jeśli zachodzi taka potrzeba to również danych dowodu tożsamości, fotografii, nagrać audi i wideo oraz danych biometrycznych)

Większość danych udostępniasz na własne życzenie i za dobrowolną zgodą. Danę mogą pochodzić z wielu źródeł:

 • Dane przekazane nam przez formularz kontaktowy lub inną formę komunikacji,
 • Za pośrednictwem mediów społecznościowych i innych mediów, których dane nam udostępniasz lub udostępniasz publicznie,
 • Za pośrednictwem usług firm zewnętrznych, które korzystają z naszych rozwiązań,
 • Poprzez bezpośrednie przekazanie danych, poza siecią (internetem),
 • Również od partnerów marketingowych,
 • Twoich znajomych lub osób powiązanych i nie powiązanych, które przekazują nam takie dane.

Pamiętaj, że przekazując nam jakiekolwiek dane zaświadczasz, że masz pełne prawa do dysponowania tymi danymi i zezwalasz nam na ich wykorzystanie, zgodnie z zamieszczoną informacją oraz w zgodzie z obowiązującym prawem.

Dane, które również dotyczymy (szczegółowiej opisane w polityce prywatności):

 • Dane przeglądarki i urządzenia,
 • Dane dotyczące użytkowania strony lub aplikacji,
 • Dane zgromadzone za pośrednictwem plików cookie i podobnych technologii,
 • Adres IP,
 • Dane dotyczące lokalizacji,
 • Dane zagregowane, zanonimizowane lub pozbawione elementów umożliwiających identyfikację,
 • Dane demograficzne oraz preferencje i informację, które nam przekazujesz (np. język)

Nasza firma oraz nasi zewnętrzni usługodawcy mogą gromadzić dane poprzez przeglądarkę i pliki cookie oraz podobne technologię, za pośrednictwem Twojego konta na jednej z usług naszej firmy, adresu IP, geolokalizacji (gps w urządzeniu, wifi, sieć komórkowa)

Wykorzystywanie danych

Dane możemy wykorzystać w celach:

 • Dostarczania naszych usług,
 • Odpowiedzi na Twoje zapytanie,
 • W celu przesłania Ci wiadomości marketingowych, które mogą Cię zainteresować, np. newsletterów, zgodnie z Twoimi preferencjami w tym zakresie,
 • W celu personalizacji komunikacji z Tobą,
 • W celach realizacji zakupu, przetwarzania płatności, wysyłki towaru i usług z tym powiązanych,
 • Do naszych celów biznesowych, analizy danych, monitorowania obsługi klienta, realizacji kontraktu, bezpieczeństwa, rozwijania nowych produktów, testowania, ulepszania, modyfikowania, identyfikowania trendów, określania skuteczności kampanii reklamowych oraz prowadzenia i rozszerzania naszej działalności gospodarczej,
 • W celach księgowania i rozliczeniach finansowych - w tym ściągania należności.
 • W celach informacyjnych - na przykład przekazywania informacji o zmianach w warunkach naszych usług, zasad i polityki,

Dane osobowe mogę być udostępniane:

 • Naszym autoryzowanym dostawcą i usługodawcą, którzy świadczą dla nas usługi. W tym usługi hostingowe, analizy danych, przetwarzania płatności, realizacji zamówienia, obsługi klienta, dostarczanie wiadomości e-mail i inne podobne.
 • Stronom trzecim w cel zezwolenia im na przesyłanie Ci wiadomości marketingowych zgodnie z obowiązującym prawem oraz Twoimi preferencjami w tym zakresie,
 • Przez Ciebie w różnych formach, czatach, stronach, blogach i w innej formie według własnych preferencji i zgodnie z możliwościami dostarczanymi przez nasze usługi,
 • Stronie trzeciej w przypadku jakichkolwiek rozważanych lub rzeczywistych restrukturyzacji, połączenia, sprzedaży, przedsięwzięcia joint venture, cesji, przeniesienia lub innego zbycia całości zasobów firmy lub jej części.
 • Zgodnie z tym co uważamy za wymagane, konieczne lub właściwe, na podstawie obowiązującego prawa i przepisów. Na przykład właściwym organom państwowym w przypadku naruszenia prawa.

Reklamodawcy zewnętrzni

Nie udostępniamy bez Twojej zgody, Twoich danych osobowych niepowiązanym usługodawcom zewnętrznym do ich własnego użytku w celach marketingowych.

Możemy skorzystać z usług reklamodawców, żeby wykorzystać ich możliwości w celach marketingowych dotyczących naszych usług, które mogą Cię zainteresować.

Bezpieczeństwo

Firma NTRFB stara się zapewnić bezpieczeństwo wszystkim przechowywanym danym. Dbamy o ograniczenie dostępu do danych. Wszystkie przesyłane dane są szyfrowane. Systemy i bazy danych są zabezpieczane. Dostęp do danych nawet w obrębie firmy jest przyznawany tylko w przypadku absolutnej konieczności.

Zalecamy również po swojej stronie dbanie o bezpieczeństwo, w tym hasła dostępowe do usług dostarczanych przez naszą firmę oraz dbanie o odpowiednie zabezpieczenie urządzeń dostępowych.

Mając świadomość ważności wszystkich danych i tego, że nie ma systemu idealnego, prosimy o niezwłoczne poinformowanie w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do bezpieczeństwa Twoich danych. Informację należy przesłać przez dowolny kanał komunikacji - zalecamy formularz kontaktowy na stronie Kontakt z zapiskiem w górnej części wiadomości "Ochrona danych osobowych".

Zarządzanie swoimi danymi osobowymi

W każdym momencie masz prawo wglądu w swoje dane osobowe. Masz również możliwość modyfikacji jak również możliwość żądania usunięcia swoich danych, które posiadamy. Jeśli prawo, które dotyczy Twojej osoby lub usługi nie stanowi inaczej wszystkie dane zostaną usunięte niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia.

Jednocześnie informujemy, że usunięcie danych, może być jednoznaczne z zakończeniem możliwości korzystania z usług, których te dane dotyczą.

Dane możesz zmodyfikować poprzez dostępne kanały komunikacji, zachęcamy do skorzystania z formularza kontaktowego z oznaczeniem w górnej części wiadomości "Dane osobowe" lub innej formie komunikacji. Ze względu na wrażliwość danych możemy wymagać dodatkowych informacji w celu potwierdzenia, że jesteś osobą autoryzowaną do tego typu działań.

Okres przechowywania

Twoje dane będziemy przechowywać przez czas konieczny do świadczenia konkretnych usług, lub realizacji celów biznesowych określonych w tej informacji, o ile dłuższych czas nie jest wymagany lub dozwolony przez prawo. Jeśli prawo nie stanowi inaczej to również do czasu wycofania Twojej zgody na przetwarzanie danych lub wniosku o usunięcie.

Korzystanie z usług przez osoby niepełnoletnie

Jeśli uważasz, że mogło dojść do zgromadzenia danych osób poniżej wieku - który zakładają lokalne przepisy w Twoim kraju - bez zgody rodziców, poinformuj nas o tym niezwłocznie. Nie gromadzimy takich danych w sposób umyślny.

Kontakt z nami

Kontakt jest możliwy przez formularz w zakładce kontakt oraz wszelkie dodatkowe kanały komunikacji udostępnione, w tym numer telefonu, e-mail, pocztę. Zachęcamy do skorzystania z formularza oraz zapis "Ochrona danych osobowych" - dzięki temu informacja trafi od razu do odpowiedniej osoby i zostanie obsłużona w możliwie najszybszy sposób.

Informacje dodatkowe

Zostawiamy sobie prawo do zmiany powyższej informacji - nie przekraczając powyższych ustaleń. W przypadku istotnych zmian będziemy prosić o akceptacje nowej polityki ochrony danych osobowych.

Zachęcamy również do czytania polityk ochrony danych osobowych naszych usług, które udostępniamy, w którym jest precyzyjnie opisany cel gromadzenia i przetwarzania danych jak również informacje o kontakcie w przypadku naruszeń lub zmian danych.