language Polski | Polish

Czas powiększyć biznes.

Przekaż monotonną, powtarzalną pracę komuś, kto się nigdy nie zmęczy.


Android

Oszczędzanie czasu, dzięki oprogramowaniu.

Każda czynność, która jest powtarzalna, którą wykonujesz dzień w dzień, którą wykonują Twoi pracownicy, nie jest warta ani Twojego, ani ich czasu. To wszystko może zostać wykonane: lepiej, efektywniej, dokładniej, sprawniej i taniej.

Automatyzacja to oszczędność kosztów operacyjnych połączona ze wzrostem wartości firmy.


Chmura - big data - ikona

Agregacja i analiza danych

Niezależnie od przeznaczenia przy każdym działaniu dochodzi do zbierania danych. Odpowiednie przechowywanie i kategoryzowanie pozwala odkrywać błędy w procesach, największe zagrożenia, największe możliwości. Dzięki odpowiednim danym możemy wyciągnąć nowe wnioski. Czasami są to dane niemożliwe do zbierania w innych systemach, wtedy mówimy o moście pomiędzy systemami - integracji. Prezentacja danych zależy już tylko od wyobraźni - czy to tabela, czy podsumowanie, czy wykres. Najważniejsze odpowiednia agregacja danych pozwala w przyszłości sprawdzać i testować całkowicie odmienne podejścia niż podczas tworzenia systemu. To najbardziej przyszłościowe z rozwiązań - po prostu wiedzieć co w trawie piszczy.


Komunikacja - ikona

Automatyzacja informacji

Automatyczna komunikacja z klientem przed zakończeniem umowy, po pojawieniu się nowej faktury, która wystawia się automatycznie zgodnie z ustalonym cyklem kontraktu. Powiadamianie o zmianach, modernizacjach, unowocześnieniach.
Informacje dla pracowników, o nowych procedurach, o nowych dokumentach, o spełnionych celach. Jeden system do pełnej komunikacji na wszystkich frontach.


Workflow - ikona

Bezpieczny obieg dokumentów

Dokumenty mają uprawnienia, dostępy, czasy dodania, czasy udostępniania. Są przyjmowane w konkretnym miejscu, muszą zostać zaakceptowane przez konkretne osoby. Mają konkretną ścieżkę przez działy wewnątrz organizacji. Na każdym kroku możemy rejestrować zmiany, przez kogo zostały wykonane, zachowywać kopie bezpieczeństwa. Wszystkie dokumenty są w końcu w odpowiednim miejscu i nigdy nie zostaną pominięte.


CRM - ikona

Zarządzanie klientem

Systemy zarządzania klientami - CRM czyli Customer Relationship Management. Dopasowany do potrzeb firmy, odwzorowujący rzeczywiste procedury obsługi klienta. Każdy kontrahent, każdy adres, każdy kontakt, wszystkie umowy i oferty, etapy realizacji i stopnie ukończenia. Przewidywanie przyszłości w końcu nie jest przypadkiem, a miarodajnymi danymi.


Wiedza - ikona

Repozytorium wiedzy/informacji

Kompendium wiedzy firmowej w postacie zbioru wypracowanych, procedur wdrożonych, umów lub protokołów. Historia prac zespołu, kontraktu, umowy. Agregacja wszystkich spraw i informacji o nich. Zabezpieczone przez różne poziomy dostępu. Kompletna wiedza w jednym miejscu - koniec z poszukiwaniami.


Zespół - ikona

Efektywne zarządzanie zespołem

Rozdział prac w zależności od kontraktu, zlecenia lub pracy - w zależności od szczebla w hierarchii firmowej lub funkcjonalnej. Rozliczalność wykonanej pracy oraz możliwość zestawienia z danymi finansowymi. Rejestrowanie czasu pracy przyporządkowane do konkretnego zlecenia. Możliwość lepszego i łatwiejszego planowania spraw pilnych jak również celów długoterminowych. Pierwszy krok na drodze do maksymalnej efektywności całej firmy.